0 Kč

PRÁVĚ SE NACHÁZÍTE: Reklamační řád

ZÁRUKA A REKLAMACE

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými platnými zákony.

Prodávající odpovídá kupujícím za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou. V době, kdy kupující zboží převzal:

  • má vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající popsal prostřednictvím reklamy;
  • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se obvykle používá;
  • odpovídá jakosti, vzorku, předloze;
  • je v odpovídajícím množství, míře, hmotnosti aj.;

Kupující má právo na nápravu zboží, pokud je v rozporu s kupní smlouvou do 6 měsíců od převzetí zboží.

Běžná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba se nemusí shodovat s životností zboží, dobou spotřeby.

Záruka se nevztahuje na:

  • vady vzniklé opotřebením
  • vady vzniklé nesprávným používáním zboží
  • vady vzniklé nesprávným skladováním
  • vady vzniklé neúdržbou a znečištěním.

Kupující oznámí reklamaci zboží na e-mailovou adresu: prirodnikosmetikavelehrad@seznam.cz. Na základě oznámení obdrží reklamační formulář. Reklamované zboží zašle na adresu: Pavlína Pelikánová, Salašská 39, 687 06 Velehrad. Do zásilky vloží vyplněný reklamační formulář obsahující důvod reklamace, adresu a kontakt společně s dokladem o nabytí reklamovaného zboží.

Reklamaci prodávající vyřizuje co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku - převzetí reklamovaného zboží prodávajícím. Prodávající se vždy snaží o vyřízení reklamace ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou.

Copyright © 2023 Přírodní kosmetika Velehrad | Webdesign: Jiří Hejda | admin

Spřátelené weby:
E-shop Minibutiček | Fames | GTK Tupesy |